Η εταιρεία GANT ιδρύθηκε το 1949 και η φιλοσοφία της έχει Ευρωπαϊκές καταβολές. Παραμένοντας πάντα αυθεντική και καινοτόμα, έχει παρουσία σε πάνω από 70 χώρες.